Posts from 28 maj 2024

Jag är dassig på att be om hjälp

Fast jag vet med hela mitt väsen att ensam INTE är stark. Och jag pratar med lätthet[…]