Vi utforskar

Hur mäter man framgång?  Med rätt verktyg och uppföljning kan du lättare fokusera på aktiviteter som verkligen tar dig dit du vill.

Ja, det beror ju såklart på vad man menar med framgång. Är det många svarta siffror på sista raden i resultaträkningen? Eller är det välmåendet i organisationen? Eller kanske kvalitén på tjänster och leveranser?

Vi tror på att långsiktigt hållbara och framgångsrika resultat skapas genom en kombination av välmående, kvalité och lönsamhet/effektivitet.

Frågor som behöver ställas när vi vill utveckla, förändra och nå nya höjder är egentligen ganska enkla:

  • Var är vi? Hur ser vårt nuläge ut?
  • Vart ska vi, vad vill vi uppnå?
  • Hur gör vi för att nå dit? Vad behöver vi förändra, utveckla, fortsätta med? Och kanske sluta med?

Vårt enklaste och ofta kraftfullaste verktyg är intervjuer. Med både dig som uppdragsgivare, med chefer, nyckelpersoner och medarbetare. Gärna i olika delar av organisationen för att få så många perspektiv som möjligt. 

När vi väl startat ett samarbete så fortsätter våra utvärderingar regelbundet, allt i tätt samarbete med vår uppdragsgivare. Är vårt arbete fortfarande fruktsamt? Vad behöver vi eventuellt skruva på? Har oförutsedda händelser påverkat er affär? Hur ska vi förhålla oss till det?

Som hjälp har vi också en mängd olika kartläggningsverktyg som vi använder vid utveckling av individer, team och ledningsgrupper som bygger på aktuell forskning. Beroende på hur ditt önskade läge ser ut anpassar vi kartläggningarna efter dina och era behov.