Om oss

Vi synliggör, utmanar och skapar psykologisk trygghet

Vi tror på det egna ansvaret. Vi tror på att alla kan om man bara vill, får och vet hur. Vi tror att om självmedvetenheten ökar, alltså att du själv förstår vilken betydelse ditt sätt att tänka och ditt beteende får för dig själv och för andra, då kan vi skapa roligare, härligare och friskare arbetsplatser.

Vi tror att tydlighet är en nyckelfaktor för goda, hållbara och långsiktiga resultat. Vi tror att tydlighet kring uppgiften, målen, strukturen och kulturen är viktiga ledstjärnor. Vi tror att det är viktigt med tydliga normer och attityder. Och vi vet att det är kraftfullt att leva som du lär.

Vad tror vi på?

Vår mission och vårt varande handlar helt om att stödja människor i deras utveckling, att upptäcka mer av sin egen potential. Att aktivt bidra till mänskliga organisationer med hållbara, hjärnsmarta och hjärnsnälla beteenden som skapar välmående och goda resultat.

Vi tror på att känslor och tankar styr våra beteenden, och att vi i mångt och mycket är fångade av vår stenåldershjärna. Med hjälp av regelbundet nyvunna insikter, medvetenhet och hjärnsnällt agerande, stöttar vi oss själva, våra kunder, uppdragsgivare och medmänniskor. Vi gör vårt allra bästa för att leva som vi lär.

Våra ledstjärnor är viktiga för oss och vi stämmer regelbundet av att de fortsätter lysa upp vår väg så vi kan leva efter de i vår vardag.

 • Generositet – Vi är generösa med vår kompetens, med vår sårbarhet och vår vilja att lära nytt. Vi slösar med nyfikna frågor och är generösa med våra tankar och vårt perspektivtagande.
 • Frihet – Vi står upp för frihet och autonomi och är flexibla i våra tankar kring hur saker är, fungerar och utförs. Vi ser vad din och vår frihet börjar och slutar, så att hur vi kan samverka med respekt och omtanke.
 • Omtanke – Vi möter dig där du är. Har ett hjärnsnällt, hjärnsmart och värderingsfritt förhållningssätt. Vi utgår från önskan och behov och gör vårt bästa för att leverera med kärlek och högt engagemang.
 • Mod – Vi vågar fråga och ifrågasätta. Såklart på ett hjärnsnällt och omtänksamt sätt, men vi backar inte från det vi tror på. Vi säger nej när vi behöver.
 • Glädje – Vi tror på glädje och glada känslor. Det ska vara kul att vara människa. Glädjefyllt att gå till jobbet. Att få vara glad i sitt varande. Att vara i sitt esse helt enkelt!

Vad får vi allt ifrån?

När vi hittade SCARF-modellen föll allt på plats. Att vi är sociala varelser som reagerar minst lika ofta som vi agerar, det var vi helt på det klara med sedan länge.

Men teorier i all ära, det räcker ju inte med att bara lära sig en modell, nyvunna insikter behöver omsättas i praktiken och användas i vardagens alla olika situationer.

Glädjen över att hitta en förklaringsmodell som grundar sig på omfattande forskning kring sådant vi redan känt på oss och intuitivt förstått, den glädjen kan bara beskrivas som stark och självklar. Scarf-modellen är en av många teoretiska modeller vi arbetar med. Neurovetenskapen har öppnat nya dörrar och ger oss en helt ny förståelse för vad som orsakar smärta och glädje. Både i det professionella och i det privata. Vi har arbetat med beteendeförändringar och utveckling av Emotionell Intelligens i många år och sett kraften i vad medvetenhet kan göra för en människans motivation och vilja att utvecklas.

Därför utgår vi ifrån AGES-modell i alla våra program.

Tillsammans via våra digitala lärplattformar skapas bästa förutsättningar för utveckling och önskvärda förändringar. Där använder vi nudging på olika vis. Nudge kan översättas från engelskan till att knuffa på någon för att få dennes uppmärksamhet. Så det innebär att vi ”petar” på dig under tiden mellan våra träffar för att hjälpa dig att rikta uppmärksamheten mot de önskade beteenden som du vill träna på och utveckla.

Vår kunskapsinhämtning kommer ur eget lärande från olika kompetensområden och i samverkan med olika samarbetspartners:

 • Psykosyntes – Ett helhetstänk och ett system för personligt, mellanmänskligt och organisatoriskt växande.
 • ACT – Acceptance and Commitment Therapy, det använder vi för att förebygga stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. För att lättare kunna leva i linje med sina livsvärden och hitta sin egen riktning.
 • Emotionell Intelligens – Kunskaper om hur känslor påverkar agerande i vardagen. Påverkbara beteendekompetenser som utvecklas genom medvetenhet och självinsikter.
 • Neurovetenskap / Neuroledarskap – Förståelse för hur vi med hjälp av kunskap om hjärnan kan förändra oss mot ett hjärnsmart ledarskap och ett mänskligare arbetsliv.
 • 360°- analyser – Används för att skapa självinsikt och bättre möjligheter för utveckling.
 • ITC – Immunity to Change, en metod för att övervinna hinder, hitta nya lösningar och anamma förändringar du verkligen vill. Utvecklad av Professor Robert Kegan och Lisa Lahey

Eva Sjödahl

Jag har ett starkt engagemang i att stötta ledare och grupper med att skapa resultat och välmående. Med stor nyfikenhet lyssnar jag in er, för att skapa mig en helhetsbild av era behov och utveckling av styrkor och beteenden, så att ni mer medvetet kan använda dessa för att skapa nya resultat. Balans och energi är viktiga delar för mig, både i mitt arbetsliv och privat.

Jag är en affärsdriven businesscoach och ledarutvecklare med bred och djup erfarenhet av operativt och strategiskt chefs- och ledarskap.

Min ledarbakgrund har jag inom retail i bank- och finans, Contact center och kundtjänster/supporter samt erfarenhet från coaching och ledarskap inom idrottsvärlden.

Ett flertal interimsuppdrag i ledarbefattning, har också fyllt på min erfarenhet inom flera olika branscher.

Sonja Andriakena

Med energi, nyfikenhet och flexibilitet tar jag mig an världen och alla dess utmaningar. Är en igångsättare av rang som är tacksam för att uthålligheten sakta vuxit sig starkare genom åren.

Fokus i arbetslivet ligger på att bidra till glädjefyllda, medvetna, mänskliga och resultatstarka arbetsplatser där utrymme finns för stort eget ansvar och engagemang. Min passion ligger inom självledarskapet och den process som leder till ett mer äkta och insiktsfullt ledarskap, både för att leda sig själv och leda andra.

Jag är en ledarutvecklare med bred och djup erfarenhet av operativt och strategiskt chefs- och ledarskap. Med bakgrund inom retail, främst från bank- och finans, restaurang och resebranschen är den sociala kompetensen ett utmärkande drag.

Susann Solfeldt

Jag drivs av att se andra utvecklas. När jag ser i deras ögon att ny insikt, en ny idé eller lösning på något tar form. Jag har alltid varit intresserad av vad som engagerar oss på olika sätt. Hur vi tänker, hur vi agerar och hur vi samarbetar. Som person är jag nyfiken, intresserad och handlingskraftig. Jag vill bidra till att andra hittar sin inre drivkraft och sitt fokus. Både personer och team. Jag vill vara med och bidra till ett tryggare och roligare arbetsliv, helt enkelt.

Från början har jag min bakgrund som pedagog. Därefter blev jag datatekniker och har jobbat i flera olika ledarbefattningar inom IT, internationell telecom och finans. 

Jag är en ledarutvecklare med bred och djup erfarenhet av operativt och strategiskt chefs- och ledarskap. .