Utveckling av ledarskap

Vad kännetecknar en bra ledare?

Googlar du på ”bra ledarskap” kommer det upp mer än 20 miljoner träffar.

Vi är övertygade om att bra ledarskap börjar med god självkännedom och egen personlig utveckling. När du förstår dig på dina egna reaktioner och beteenden kan du lättare förstå andra. Att förstå och kunna känna empati med både sig själv och andra är nyckeln till ett gott ledarskap. 

Du som ledare behöver vara den ”tryggaste i rummet”. Det betyder att du behöver känna trygghet i dig själv fast du inte har alla svar. 

Ett modigt och empatiskt ledarskap innebär:

  • Att man har insikt i vilken påverkan man som ledare har på andras välmående och förutsättningar att prestera.
  • Att man skapar hållbara relationer som baseras på tillit och trygghet.
  • Att man är tydlig kring riktning och mål, och kommunicerar empatiskt sina tankar, övertygelser och känslor.
  • Att leda och hantera förändring. Att förbli hoppfull och motståndskraftig även i stunder av motgång.
  • Att man har mod att vara sårbar, att kunna erkänna fel eller att kunna be om hjälp.

I våra program tränar vi på vår emotionella Intelligens (EQ) kring färdigheter som: Tilliten till sin egen förmåga att hantera olika situationer och relationer, förmågan att utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer som präglas av tillit och medkänsla. Förmågan att kunna hantera stress och motgångar och att ha verktyg och tro på att man kan återhämta sig efter stunder av hög press och att förstå hur känslor eller värderingar påverkar vårt beslutsfattande.

Vi tar också del av senaste forskningen kring hjärnan, neuroledarskap, och använder forskningsbaserade modeller och strategier samt praktisk träning för att skapa ökad medvetenhet om:

  • Egna beteendemönster och konsekvenser av dessa
  • Sig själv och sitt ledarskap utifrån hjärnans principer
  • Hur man optimerar egna, såväl som andras, ledaregenskaper
  • Hur man kan agera för att få till stånd en långsiktigt hållbar förändring

Utveckla empati, kommunikation och relationsskapande i professionella sammanhang. Du får verktyg och strategier för att utforska och utveckla ditt ledarskap, samt förbättrad förmåga att interagera och samarbeta med andra. Oavsett på vilken nivå du leder.

Alla våra program finns både för individuella upplägg och för grupper.