Tester och självskattningar för team och individer

Våra mest använda tester, självskattningar och kartläggningsverktyg för människor och team som vill utvecklas och lära sig mer om sina reaktioner och beteenden.

Varför ska man ens testa eller kartlägga? Kan man verkligen tro på sånt?Ja, säger forskningen. De olika testverktyg vi använder är alla väl validerade och noga utvalda för att tillföra värde för våra kunder och deras önskade resultatförbättringar.En kandidatuppsats från Handelshögskolan i Stockholm slår till exempel fast att såväl forskare som användare är eniga om att EQ går att träna upp.

EQ-i 2.0 – Emotionell Intelligens handlar om en persons förmåga att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Det innebär att individen blir effektiv i sin kommunikation, har lättare att samarbeta och kan fatta rationella beslut utan att låta känslorna styra när denne ställs inför exempelvis konflikter och problem. Emotionell intelligens är en viktig egenskap, både i det privata och i arbetslivet. Och det går att träna upp.

Målgrupp: Människor som vill förstå sina beteenden och få verktyg för att vidareutveckla sitt självledarskap.  Bra rekryteringsredskap. Finns även som 360°-analys och för team som vill utveckla sin Emotionella Intelligens.

Facet 5 – Facet5 är ett modernt personlighetstest som är baserat på Big5 personlighetsfaktorer. Det hjälper oss att förstå hur vi som personer skiljer oss i termer av beteenden, motivation, attityder och ambitioner. Resultatet visar en personlighetsprofil med styrkor och utvecklingsområden, samt en persons ledarförmåga eller ledarpotential.

Målgrupp: Chefer, ledare och nyckelpersoner i första hand. Används med fördel tillsammans med EQ-i i syfte att utveckla, samt vid rekrytering.

TQS – Team Quality Survey. TQS baseras på en praktiskt orienterad modell, Team quality model, som bygger på den amerikanska psykologiprofessorn Dr Susan A Wheelan’s mer än 40 år långa forskning. Utgångspunkten är att team som är överens om och tar personligt ansvar för mål, strukturer, öppet samspel, ständig utveckling och engagemang fungerar bättre tillsammans. Jobbar effektivare, mår bättre och levererar en högre kvalitet.

Målgrupp: Arbetsgrupper och Ledningsgrupper som har eller behöver ett tydligt, gemensamt uppdrag.

.

The Leadership Circle Profile™ (LCP) är ett veritabelt genombrott bland feedbackverktyg. (360°-analys) Det är det första som kopplar samman ett batteri av vetenskapligt väl beprövade ledarskapskompetenser med underliggande och motiverande invanda tankesätt. Det avslöjar relationen mellan beteendemönster och inre antaganden som styr beteende. Du behöver ha varit ledare för ditt team i minst 6 månader för att dra störst nytta av LCP. 

Målgrupp: Chefer, ledare och andra nyckelpersoner.