Hållbara arbetsplatser

Långsiktigt hållbara arbetsplatser, visst låter det härligt?!

Förutsättningen för det, är att skapa en arbetsmiljö som ger en psykologisk trygghet. Där personliga värderingar får ta plats och det finns en kultur som möjliggör en psykologisk trygg arbetsmiljö. I en sådan miljö tillåts du att vara människa med allt vad det innebär. Få använda dina styrkor, få göra misstag, få tvivla och få tro. Bli sedd för den du är, och belönad för vad du gör och bidrar med.

Stora ord som kan låta som floskler i örat på många. Men forskning visar att det är oerhört viktigt att:

  • Få utrymme att växa, använda och utveckla sin kompetens
  • Få möjlighet att bidra, vara med i beslut och kunna påverka sin arbetsdag
  • Få tydlighet, transparens och rättvisa i beslut vilket ger trygghet och tillit
  • Få uppleva organisatorisk rättvisa, att alla får samma information
  • Få förutsättningar att förstå och ha samsyn kring uppdraget
  • Få ta ansvar och hållas ansvarig
  • Få uppleva arbetsmiljön som vänlig och förlåtande

Kan se oerhört enkelt ut på pappret, men det finns mycket forskning som visar att psykologisk trygghet faktiskt inte upplevs fullt ut på de flesta arbetsplatser.

Vi bidrar till att skapa psykologisk trygghet och hållbara arbetsplatser!

Våra utbildningar, program och workshops ger verktygen för att skapa psykologisk trygghet och hållbara arbetsplatser! Som på samma gång har hög effektivitet och riktigt goda resultat på sista raden.

I vår process (som du läsa om här) så hjälper vi dig att utforska och kartlägga nuläget, för att sedan anpassa vårt upplägg till din verklighet. Utifrån det skapar vi tillsammans med er, en plan för långsiktigt hållbar utveckling.

I alla våra program utgår vi från hjärnas reflexmässiga och biologiska beteenden. Våra praktiska och mentala verktyg hjälper dig till nya insikter och nya önskvärda beteenden. Som i sin tur ger rätt förutsättning för att skapa en psykologiskt trygg arbetsmiljö.