Coaching, Mentorskap och Rådgivning

Coaching och Rådgivning

När du får coaching av oss på Esse, så utgår vi helt från dig, dina styrkor och det du önskar utforska, stärka och utveckla. Ibland kan det vara svårt att veta vad nästa steg i en arbete eller liv är, då hjälper vi dig att börja reda ut det. När vi tillsammans tagit reda på vad som är viktigt och relevant för dig, så sätter du upp en plan för vilka steg du vill ta, både riktning, mål och i vilken takt du vill ta det. En coaching-process pågår så länge du vill ha vårt stöd. Oftast träffas vi ca 1-1,5 timme ca var tredje eller var fjärde vecka, på tider som passar dig. Vill du en enstaka timmes rådgivning kring ett specifikt ämne så går det också bra.

Du kan välja:

  • Executive coaching
  • Coaching för ledare
  • Coaching för medarbetare
  • Kärriärcoaching
  • Coaching för privatpersoner