Föreläsningar och Workshops

Inspirerande föreläsningar

Vill ni fylla ert Ledarforum, kickoffer eller planeringsdagar med ett inspirerande och utvecklande innehåll så kommer vi gärna.

Vi varvar teori med reflektion och prova-på-övningar under lättsamma former. Ni får med er verktyg och insikter att använda i er arbetsvardag.

Teman ni kan välja emellan:

Neuroledarskap, Emotionell intelligens, Psykologiskt trygghet skapar en lärande organisation, Värderingar, Effektiva team, Kultur, Vision, Mision, Mål och Riktning, Livsvärden, Drivkrafter, Coaching, Beslutsfattande, Kommunikation, Delegering, Meningsfulla samtal, Feedback, Tidshantering eller Stresshantering