Utveckling av ledningsgrupper

Forskning visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ledningsgrupper är att de har ett mycket tydligt uppdrag.
Man kan säga att ledningsgruppens uppdrag är att göra det ingen annan har kompetens att göra.

Varje medlem i en ledningsgrupp behöver veta och förstå vad just hen ska bidra med och ta ansvar för.  Det ska alltså inte förväxlas med det uppdrag som hen har i sin ”vardagliga” roll som chef/ledare för ett affärsområde, enhet, avdelning eller liknande.

I en ledningsgrupp är roller och samspel än mer komplexa än i en ”vanlig” arbetsgrupp, eftersom medlemmarna i LG lägger sin mesta tid i en annan del av vardagen, oftast som ledare i andra sammanhang.

Långt ifrån alla ledningsgrupper har definierat sitt uppdrag om ens funderat över vilket ledningsgruppens alldeles egna uppdrag innebär.

Många ledningsgrupper förleds att tro att deras uppdrag är att ”uppfylla affärsplanen”, eller ”företagets mål”.
Men det är HELA företagets uppgift att göra. 


I en ledningsgrupp är roller och samspel än mer komplexa än i en ”vanlig” arbetsgrupp, eftersom medlemmarna i LG lägger sin mesta tid i en annan del av vardagen, oftast som ledare i andra sammanhang.

För att göra ledningsgruppen till ett högpresterande team på riktigt, där alla är överens om uppdraget och tar eget personligt ansvar, utgår vi från bl.a. Dr. Susan Wheelans forskning. Begreppet högpresterande team, är myntat av just henne och används numera brett. Till vår hjälp tar vi ofta kartläggningsverktyget TQS – Team Quality Survey, där det enkelt synliggörs vad ni behöver lägga krut och fokus på för att bli det effektiva och innovativa team som ni längtar efter.

Vår mission att hjälpa Ledningsgrupper att få syn på sin egen uppgift. Att fördjupa sina relationer för att kunna hantera mer komplexa frågor. Och skapa en relevant handlingsplan för att nå hela vägen fram.