Utveckling av medarbetarskap

Proaktivt medarbetarskap

Fler och fler företag förstår vikten och vinsten med att, inte bara utveckla ledarna, utan att även stärka alla i företaget eller i organisationen.

I vårt medarbetarprogram Proaktivt medarbetarskap samlas vi kring var och ens självledarskap, vad som krävs i rollen eller i uppdraget, i syfte att öka mod, motivation, initiativ och ansvarstagande.

Att förstå hur egna tankar och känslor, samt hur vår kommunikation och vårt agerande påverkas och påverkar andra, gör att vi ökar medvetenheten kring samarbete och samspel.

Då kan vi i större utsträckning vara med att modigt ansvara för eget och andras välmående, lärande och prestation, kopplat företagets mål, vision och resultat.

I syfte att utveckla och stärka Självledarskapet hos medarbetare, innehåller programmet teori, verktyg och gemensam reflektion kring kommunikation och beteenden i arbetsvardagen, utifrån emotionell intelligens och ett neurovetenskapligt perspektiv.

Ämnen som vi jobbar med i programmet är bland annat:

Känslomedvetenhet och Självuttryck, Empati och Nyfikenhet, Problemhantering, Beslutsfattande och Tidshantering, Flexibilitet och Ansvarstagande.