Teamutveckling

Att utveckla team

Att utveckla grupper till team, är att medvetet förmå en grupp att utvecklas i en viss riktning. Alla grupper har sin egen dynamik som kan fångas och hanteras professionellt. Att göra processen tydlig för alla innebär att det skapas en stabil grund för samarbete.

Allt börjar med medvetenhet. Om nuläge och möjliga vägar för utveckling. Om att vara överens och att ta eget ansvar. 

Vad fungerar?

Det finns enligt forskningen fem faktorer inom gruppen eller i organisationen som skapar långsiktigt hållbara resultat. Vilket också innebär ökad stabilitet, psykologiskt trygghet:

  • Mål – Att det finns ett tydligt gemensamt uppdrag. Att det finns långa och korta mål, värda att fira. 
  • Strukturer – Att det finns relevanta möten som bidrar till att uppfylla målen. Att besluts- och informationsstrukturer gynnar leveransen. Att roller och ansvarsområden är definierade. Att strukturerna gynnar den kultur som önskas.
  • Samspel – Att teamets sampel är så öppet och tydligt som behövs för uppdragets bästa, för gruppens och hela organisationens bästa.
  • Utveckling – Att det finns en löpande utveckling i vardagen. Att kompetensen utvecklas. Att mål, strukturer osv löpande ifrågasätts och uppdateras.
  • Engagemang – Att det finns ett högt engagemang i uppgiften. Att det finns ett tydligt värde i leveransen. Att det finns gemensamt fokus på vad som är viktigt just nu.

Hur gör vi då? Vi skapar samsyn!

Något av det viktigaste är att ni är överens om hur ni ska jobba tillsammans och vad ni har för gemensamma mål. Det gäller alla grupper och ledningsgrupper som har ett gemensamt uppdrag.

Vi använder självskattningstestet Team quality survey, TQS, som bygger på IMGD-metoden skapad av psykologiprofessorn Susan A Wheelan. Hennes modell, blev den första vetenskapligt och statistiskt belagda teorin om grupper och hur grupper utvecklas. TQS är självinstruerande, enkelt att besvara och enkelt att använda. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Det har bara ett enda syfte: att vässa ert team.

TQS skapar större förståelse och medvetenhet om vad just din grupp behöver för att må bra, vara effektiv och lönsam, samt leverera med kvalité. Vi lotsar er i processen att förstå nuläget och bygga vidare på era styrkor och befintliga framgångsfaktorer. Tillsammans utforskar och utvecklar vi nya sätt att arbeta och kommunicera på, i syfte att stärka samarbete och effektivisera det gemensamma arbetet. Att bli bästa möjliga team och älska måndagar.

Här kan du ladda ner de psykometriska kvaliteterna för TQS:en:

Här kan du ladda ner TQS-presentation: