Möjlighet! Skapa välmående och förebygg psykisk ohälsa!

Vi behöver hjälpas åt att skapa välmående och psykisk hälsa! Därför är det bra att veta att från 1 Juli -2018 får du bidrag med upp till 50% av kostnaden för att förebygga ohälsa. Stödet ges när du anlitar en godkänd leverantör och när åtgärderna syftar till att förebygga att någon drabbas av ohälsa. Också analyser är bidragsgrundande, liksom en mängd andra åtgärder. Några exempel på förebyggande tjänster är chefshandledning, medarbetarhandledning och stödsamtal. Åtgärderna kan handla om att stärka förmågor, genomföra förändringar, anpassa arbetssituationer, etc. Hur ser behovet ut hos er?

Ta gärna hjälp av frågorna här nedan. Om du svarar 3 eller lägre på några frågor, så kan det vara klokt att agera. På en skala 1 – 5, vad svarar du?

-Jag har stöd av min närmaste chef:

-Jag vet vad min chef förväntar sig av mig:

-Jag får regelbunden återkoppling av min chef:

-Jag har tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter:

-Jag har möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter:

-Jag utvecklas i mitt arbete:

-Jag har en acceptabel arbetsmängd:

-Jag har ork att göra andra saker efter arbetet:

-Jag kan prioritera rätt när tiden inte räcker till:

Vi hörs!!

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.