2 januari, 2019

Ledarskapsprogram Bas

Ledarskapsprogrammet Bli i ditt esse handlar om ditt personliga ledarskap, dvs din förmåga att leda dig själv. Detta är grunden för allt ledarskap och är en förutsättning för att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna leda andra, nå resultat, skapa väl fungerande samarbeten, stärka känslan av engagemang och respekt samt bidra till trygghet och trivsel.

Allt vi gör bygger på den senaste forskningen inom Neuroledarskap, ACT – Acceptance och commitment therapy samt Emotionell intelligens.

Vi varvar alltid teori med upplevelse baserade diskussioner och övningar. Mentala och praktiska verktyg som du direkt kan applicera i din egen arbetsvardag.