29 januari, 2018

Hur

Vi börjar med att ta ”Pulsen”. Det innebär att vi kartlägger hur läget ser ut idag. För dig, för din grupp och/eller för hela företaget.

Sedan lyssnar vi in ditt behov och dina önskemål. De förväntningar och önskade resultat du vill ska uppnås är det som styr vilket upplägg som blir aktuellt för just dig.

Våra upplägg är väl beprövade och vi uppdaterar och utvecklar ständigt våra egna kunskaper och metoder. Vi använder oss av programupplägg som innehåller upplevelsebaserade övningar, motiverande samtal, workshops, spel, föreläsningar och coachning för enskilda eller hela grupper.