28 maj, 2015

GDQ – Group Development Questionnaire

GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en 
grupps effektivitet. Och det är gruppen själv som berättar.
 Men resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer
 effektiv och produktiv.

GDQ är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller.

Grupper utvecklas

Enligt all forskning vad gäller gruppers utveckling går en arbetsgrupp igenom ett antal faser innan den kan fokusera, helt och fullt, på sin uppgift. De går från att vara en samling arbetskamrater, över att vara en grupp till att bli ett högpresterande team.

Från att lägga sin energi på oro, osäkerhet, det sociala spelet till att trygga och tillsammans fokusera på uppdraget. Kanske tänker du att dina medarbetare minsann jobbar hårt och därför redan måste vara högeffektiva. Men att alla arbetar intensivt säger ingenting, för – gör de rätt saker? På rätt sätt? Mot samma mål? Eller vart går energin? Mer än en grupp kompenserar fel riktning med högre hastighet.

Fyra faser

GDQ är en utvecklad och validerad modell som visar vad gruppen brottas med för frågor i varje fas. En grupp kan befinna sig i flera faser samtidigt eftersom deltagarna är olika. Men de har oftast sin tyngdpunkt i en.

 • Fas 1 handlar om vikten av att känna trygghet och tillhörighet. Människorna är försiktiga och artiga, vill helst inte ta egna initiativ utan väntar in ledaren. Mål och roller är oklara.
 • Fas 2, med en ökad trygghet, innebär att medlemmarna vågar ifrågasätta och ta konflikter. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.
 • Fas 3 präglas av tillit och struktur. Eftersom gruppen löst sina konflikter ökar tron på gruppens förmågor. De kan allt mer fokusera på målet och tillåter olikheter.
 • Fas 4 heter Arbete och produktivitet. Nu lyssnar alla på varandra, mål och roller är klara och arbetet fördelas efter kompetens. Folk trivs och gillar vad de gör.

 

 

 

 

Så går det till


Deltagarna besvarar 60 frågor individuellt. Några av dessa är:

 • Finns det starka spänningar mellan medlemmar i gruppen?
 • Arbetar man med eller mot varandra?
 • Är mål och arbetsstrukturer tydliga?
 • Finns det en hög emotionell teamkänsla?
 • Används ledaren som en resurs i teamet?
 • Är hög kvalitet, hög lönsamhet och högt välmående en norm?

Det som mäts är hur fas-likt beteende gruppen har. Resultatet visar, förutom i vilken fas gruppen har sitt huvudsakliga fokus, också de områden de behöver få hjälp med i varje fas. Det kan handla om att få målen tydliggjorda eller ett mer närvarande ledarskap för att ta två exempel.

Vid återkopplingen får gruppen bearbeta resultatet och tillsammans med ledningen prioritera vad som måste göras.

Små förändringar ger stora vinster.
 I fas 4 räknar forskarna att deltagarna är effektiva till 80 procent, resten behövs för vila, socialt småprat etc. Tänk dig då en grupp som bara lägger runt 30 procent av sin samlade energi på arbetet år ut och år in! Det behövs med andra ord inte mycket för att inse att vinsterna blir stora bara med små förändringar. Och definitivt inte bara i ekonomiska termer, gruppdeltagarna mår bättre när hindren röjs undan. Äntligen får de ”arbeta i lugn och ro med det som ska göras”.

En arbetsplats är en sjudande gryta av känslor, både medvetna och omedvetna

Att känna sig otrygg får människan att fokusera på sig själv i första hand, inte på uppgiften. Susan Wheelans forskning visar att team i vinstdrivande företag som befann sig i de senare utvecklingsfaserna, jämfört med de i de tidigare utvecklingsfaserna

 • fick högre skattningar på kundservice
 • genomförde sitt arbete snabbare
 • skapade mer intäkter för företaget

Vad GDQ gör är att ”rensa i röran” och lämna över verktygen som åstadkommer resultat.

Tid och pris

Tidsmässigt tar insamling och databearbetning cirka en dag, återkopplingen beror på antalet deltagare men mellan en halv och en dag. Priset är ca 35 000 kronor plus moms per grupp, beroende på gruppens storlek.