1 juni, 2015

Extended DISC

Idag är ett bra samarbete med kollegor och samarbetspartners en nyckelfaktor för att nå uppställda mål. Genom att göra en personprofil, gruppanalys eller 360°-feedback så skapar du insikt om egna och andras beteendemönster. Med förståelse för olika kommunikationssätt har du möjlighet att anpassa ditt beteende och nå bättre resultat.

Extended DISC utgår från Carl G. Jungs och William Moulton-Marstons forskning kring människans beteendemönster. Genom en personprofil ger du dig och dina medarbetare ett verktyg för att förstå beteendestilar och vårt sätt att kommunicera. Du kan med detta utveckla din insikt i hur ditt beteende påverkar andra. Och hur andras beteende påverkar dig.

Extended DISC är ett webbaserat beteendetest för att förstå människors beteende och kommunikationsstil

Du får tillgång till testet via en länk som du får på mail, när testet är genomfört får du en timmes återkoppling på dina styrkor och utvecklingsområden. Testet identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor. Och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor.

Extended DISC är optimalt som uppstart i ledarutvecklingsprogram, individuellt eller i grupp och för att:

 • Förstå dina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra
 • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
 • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
 • Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem
 • Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika
 • Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill

 

Genom en personprofil får du en tydlig bild av ditt naturliga beteende och det som du upplever krävs av dig i din nuvarande roll. Tillsammans med ditt team eller din projektgrupp så får du även en bra grund för att tydliggöra faktorer som kan påverka ert samarbete.

 

 

 

 

 

Med personprofilen kan du utgå från den roll och den kompetens som du och dina medarbetare har och få stöd för de specifika situationer ni brukar möta. Personprofilen kan till exempel göras med utgångspunkt i individuella kompetensprofiler för:

 • Chefer och ledare
 • Försäljning och service
 • Administration
 • Personer som är nya på jobbet
 • Konfliktsituationer
 • Press och stress
 • Rekrytering

Extended DISC personprofil ingår som ett moment i vår coachning och utbildningsprogram och den kan också med fördel genomföras i samband med någon av våra övriga kurser och utbildningar men även helt fristående från dessa.

I samband med att du gör din personprofil så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.